Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Sprawozdanie finansowe Muzeum Kresów w Lubaczowie za 2023 r.

 Muzeum Kresów w Lubaczowie, na podstawie § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 , poz.1911), publikuje sprawozdanie finansowe za 2023 r.

Szczegóły sprawozdania zamieszczone są w poniższych załącznikach:

Bilans jednostki

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Arkusz wyłączeń

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 


Data publikacji: 14.05.2024 (09:03)Data aktualizacji: 14.05.2024 (09:16)
Osoba publikująca: Małgorzata GudzOsoba modyfikująca: Małgorzata Gudz
Autor: Małgorzata Gudzliczba wejść: 290