Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Ogłoszenie z dn. 29.05.2024 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Radruż, Zespół Cerkiewny w Radrużu (XVI–XX w.), cmentarz (XIX – I poł. XX w.), prace konserwatorskie przy nagrobkach – etap VII”. Znak sprawy: AF.26.4.2024

Muzeum Kresów w Lubaczowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dn. 29.05.2024 r., prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczącego zadania pn.:

Radruż, Zespół Cerkiewny w Radrużu (XVI–XX w.), cmentarz (XIX – I poł. XX w.), prace konserwatorskie przy nagrobkach – etap VII

Szczegóły zamówienia dostępne są na platformie cyfrowej e-zamowienia pod następującym LINKIEM oraz w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.