Wyciąg z rejestru zmian - 10 maj 2022 (11:18)

Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Muzeum Kresów w Lubaczowie działając zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 , poz.1911) publikuje sprawozdanie finansowe za 2021 r. na które składa się:

 


Data publikacji: 10.05.2022 (11:18)Data aktualizacji: 10.05.2022 (11:18)
Osoba publikująca: Andrzej RychlewskiOsoba modyfikująca: Piotr Zubowski
Autor: Piotr Zubowskiliczba wejść: 62
10 maj 2022 (12:21)Piotr Zubowski»Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
10 maj 2022 (12:20)Piotr Zubowski»Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
10 maj 2022 (11:21)Andrzej Rychlewski»Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
10 maj 2022 (11:18)Andrzej Rychlewski»Sprawozdanie finansowe za 2021 r.